Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2020
21. jan - 22. jan 4 - 3 Orkdal kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene NTNU Campus Trondheim
februar 2020
04. feb - 05. feb 6 Fylkesmannen i Trøndelag Kurs for LIS1-veiledere Scandic Hell, Stjørdal
13. feb 7 Fylkesmannen i Trøndelag Strategisk kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten Scandic Hell, Stjørdal
mars 2020
18. mar 12 Fylkesmannen i Trøndelag Nav og FFO Trøndelag Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne – hvordan kan vi lykkes sammen? Quality airport hotel Værnes, Stjørdal
Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
21. jan - 22. jan Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene
04. feb - 05. feb Kurs for LIS1-veiledere
13. feb Strategisk kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten
18. mar Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne – hvordan kan vi lykkes sammen?