BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200310T235900 DTSTAMP:20200221T072518Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200309T000000 LOCATION:Scandic Hell Hotell\, Stjørdal SEQUENCE:0 SUMMARY:Arena Trøndelag UID:723f128c-54a7-431c-834c-8f66d472c59d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

KS\, Fylkesmannen og fylkeskommune n har gå\;tt sammen om å\; skape en god mø\;teplass for s amspill mellom kommunene i fylkene og regionalt nivå\;.

Frist: 09.03.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/nn/Trondelag/Kurs -og-konferanser/2020/03/arena-trondelag2/
Arrangør: KS\, fylkeskommunen og Fylkesmannen
Målgruppe : Administrativ og politisk ledelse i kommunene og fylkeskommune n
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Arena Trøndelag TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR