Forvaltningssamling Utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

Dato:
12. februar 2020 12:00 - 13. februar 2020 12:30
Stad:
Best Western Tingvold Park Hotel, Steinkjer
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommuner med utvalgte kulturlandskap
Påmeldingsfrist:
28.01.2020 23:45:00

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til samling for kommunale saksbehandlere i kommuner med utvalgte kulturlandskap, i forbindelse med at kommunen fra 01.01.2020 har overtatt forvaltning av utvalgte kulturlandskap i Trøndelag.

Programmet vi inneholde følgende tema:

 • Ny forskrift for utvalde kulturlandskap, gjennomgang
 • Agros- UKL,  gjennomgang av søknad- og saksbehandlerverktøyet
 • Kor mykje pengar får de til områda i 2020
 • Kva kan UKL- midlane brukast til?
 • Rutinar for saksbehandling, utbetaling, rapportering
 • Forvaltningsplanene som styringsverktøy, kva status skal den ha.
 • Lokal organisering av UKL-satsinga
 • Fylkesmannens (LA og Miljø) og  Fylkeskommunen sin rolle i UKL
 • Kontroll, habilitet
 • Eksempel på gode UKL-tiltak frå områda
 • Årshjul UKL


Utgifter til samlingen tar Fylkesmannen på fellesregning  for alle områdene. Reiseregninger for øvrig må hver deltagere dekke selv.

Det er lagt opp til å kunne reise med tog fra Oppdal/Støren/ Trondheim.

Spørsmål? Ta kontakt med Anders Mona, Eva Dybwad Alstad eller Kari Kolle

Dato:
12. februar 2020 12:00 - 13. februar 2020 12:30
Stad:
Best Western Tingvold Park Hotel, Steinkjer
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommuner med utvalgte kulturlandskap
Påmeldingsfrist:
28.01.2020 23:45:00