Fagdager for økonomiske rådgivere

Dato:
4. februar 2020 10:00 - 5. februar 2020 14:40
Stad:
Quality Airport Hotel Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere i NAV-kontor og kommuner
Påmeldingsfrist:
09.01.2020 23:59:00

Fylkesmannen inviterer til en todagers samling på Stjørdal med tema spisset for de som arbeider med tjenesten økonomisk rådgivning.

Tjenesten er en lovpålagt og individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Formålet med tjenesten er tredelt: den skal forebygge, løse akutte problemer og bidra til å finne helhetlige og varige løsninger.

Målgruppe
Målgruppen for samlingen er ansatte på NAV-kontor og i kommuner som har økonomisk rådgivning som sin hovedarbeidsoppgave og de som har det som en del av sine arbeidsoppgaver.

 

Praktisk informasjon
Programmet er nesten ferdigstilt og ligger som vedlegg på denne siden. Endelig program vil bli lagt ut når det er ferdig. Samlingen og opphold er gratis, men reiseutgifter dekkes ikke. For de med lang reisevei (over 2 timer), kan det vurderes en overnatting fra 03. til 04.02.2020. Vi har plass til cirka 60 deltagere. Ved for stor påmelding, forbeholder vi oss retten til å prioritere deltagelse slik at flest mulig NAV-kontor/kommuner får delta.

Link til hotellet:

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/stjordal/quality-airport-hotel-varnes/

Dato:
4. februar 2020 10:00 - 5. februar 2020 14:40
Stad:
Quality Airport Hotel Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Økonomiske rådgivere i NAV-kontor og kommuner
Påmeldingsfrist:
09.01.2020 23:59:00