Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten

Dato:
3. desember 2019 10:00 - 4. desember 2019
Stad:
Statens hus Steinkjer
Arrangør:
Fylkesmannen, Overhalla kommune og Senter for omsorgsforksning, Midt
Målgruppe:
Målgruppe for kurset er kommunalt ansatte i Trøndelag og deltakerne må ha minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- eller sosialfaglig retning.
Påmeldingsfrist:
18.11.2019 23:00:00

Overhalla kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Senter for omsorgsforskning, midt inviterer til skrivekurs for å  utvikle ferdighet i å skrive prosjektbeskrivelser og prosjektrapporter med bakgrunn i forskningslitteratur.

Bakgrunn for kurset:

  • Omsorgsplan 2020 vektlegger å styrke det kommunale innovasjonsarbeidet på helse- og omsorgsfeltet i et samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner.
  • Kompetanseløft 2020 har som formål å bidra til en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste.
  • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Lovbestemte krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring.

Om kurset:

Skrivekurset omfatter introduksjon til prosjektarbeid med problemformulering, innhenting av relevant kunnskap om tema for søknader, skriving av prosjektplan og oppbygging av prosjektrapport.

Målgruppe og krav til deltakerne:

Målgruppe for kurset er kommunalt ansatte i Trøndelag og deltakerne må ha minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- eller sosialfaglig retning. Deltakerne forplikter seg til å ha med et tema som er forankret i ledelsen og er innenfor et satsingsområde i kommunen.

Praktisk:

Kurset er gratis. Frigjøring av arbeidstid for deltakerne avklares i den enkelte kommune i forkant av kurset. Deltakerne må ha med egen PC med nettilgang.

Studiet er samlingsbasert med tredagers samlinger. Deler av kurset gjennomføres som nettbasert studium, kommunikasjon vil foregå via e-mail og Skype for Business eller tilsvarende. Det legges opp til egenaktivitet med arbeidsoppgaver.

Samlingene gjennomføres på Statens hus Steinkjer.

Samling 1: 03.12.19– 05.12.19

Samling 2: 21.-22.-23.01.20

Samling 3: 25.-26.-27.02.20

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående kurset kan rettes til;

Bente Eidesmo Overhalla kommune tlf 979 58 279

bente.eidesmo@overhalla.kommune.no

Påmelding skrivekurs helse og omsorgstjenesten

Påmelding skrivekurs helse og omsorgstjenesten

Dato:
3. desember 2019 10:00 - 4. desember 2019
Stad:
Statens hus Steinkjer
Arrangør:
Fylkesmannen, Overhalla kommune og Senter for omsorgsforksning, Midt
Målgruppe:
Målgruppe for kurset er kommunalt ansatte i Trøndelag og deltakerne må ha minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- eller sosialfaglig retning.
Påmeldingsfrist:
18.11.2019 23:00:00