Møte for ledere i kommunale voksenopplæringer i Trøndelag -Ny modell for kompetanseutvikling

Dato:
7. mai 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere i kommunale voksenopplæringssentre
Påmeldingsfrist:
23.04.2019 23:00:00

Vi inviterer ledere i kommunale voksenopplæringer til møte på Scandic Hell, Stjørdal
Tirsdag 7. mai kl. 9:30- kl. 15:30.

Foreløpig program:

  • Hva er det vi trenger i vår region for å heve kvaliteten i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap?

Fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunene, lokal UH (universitet eller høgskoler) og andre relevante aktører skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet. Kompetanse Norge gir økonomisk støtte via Fylkesmannen.

Det vil særlig gjelde tiltak for å fornye og forbedre norskopplæringen, blant annet gjennom økt satsing på kompetanseheving for lærere.

  • Erfaring fra arbeid med regionvis kompetanseheving i regi av kommunale voksenopplæringer.
  • Regionkonferanse 2019?
  • Regelverksutfordringer
  • Ny integreringsstrategi
Dato:
7. mai 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere i kommunale voksenopplæringssentre
Påmeldingsfrist:
23.04.2019 23:00:00