Havstigning og kommunal infrastruktur i et endra klima

Dato:
26. februar 2019 09:30 - 15:15
Stad:
Trondheim, Statens hus
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene: Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Stjørdal, Malvik, Trondheim/Klæbu, Melhus, Skaun, Frosta
Påmeldingsfrist:
25.02.2019 23:00:00

Et høgere havnivå vil gradvis true dagens sjønær infrastruktur og bygg. Frem mot år 2100 vil dette bli en merkbar utfordring, og det må tas hensyn til i arealplanleggingen.

Når klimaet globalt blir varmere vil kystkommunene i Trøndelag oppleve at havnivået vil stige. Dette fordi sjøvann utvider seg når det blir oppvarmet, at innlandsisbreer smelter, Grønlandsisen smelter og iskappa ved Antarktisk brytes ned.

Trøndelag har etter siste istid og frem til i dag hatt en landhevning som har vært større enn havstigninger. Men fremover vil havet stige raskere enn landhevningen. Ny forskning kan peke i retning av at tempoet i havstigningen vil øke.

Kommunene må tilpasse arealplanleggingen til fremtidig havnivå. Videre må det vurderes tiltak for å tilpasse eksisterende bygg, infrastruktur og næringer til et hav i endring.

Se opptak fra samlingen her

 

 

 

 

Dato:
26. februar 2019 09:30 - 15:15
Stad:
Trondheim, Statens hus
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene: Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Stjørdal, Malvik, Trondheim/Klæbu, Melhus, Skaun, Frosta
Påmeldingsfrist:
25.02.2019 23:00:00