Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2020
21. jan - 22. jan 4 - 3 Orkdal kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene NTNU Campus Trondheim
22. jan - 23. jan 4 Landbruksavdelingen Kurs for nytilsatte ved landbrukskontorene Steinkjer og Trondheim
29. jan 5 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim FULLTEGNET Trondheim. Prinsensgate 1. Møterom Malvik
30. jan 5 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim FULLTEGNET Trondheim. Prinsensgate 1. Møterom Malvik
31. jan 5 Fylkesmannen i Trøndelag Nettforedrag om klimastatus Auditoriet, Statens Hus, Trondheim
februar 2020
04. feb - 05. feb 6 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdager for økonomiske rådgivere Quality Airport Hotel Værnes
04. feb - 05. feb 6 Fylkesmannen i Trøndelag Kurs for LIS1-veiledere Scandic Hell, Stjørdal
10. feb - 11. feb 7 Prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge med Landbruksavdelinga hos FMTL som medarrangør Grønn forskning-konferansen 2020 Scandic Hell, Stjørdal
12. feb - 13. feb 7 Fylkesmannen i Trøndelag Forvaltningssamling Utvalgte kulturlandskap i Trøndelag Best Western Tingvold Park Hotel, Steinkjer
13. feb 7 Fylkesmannen i Trøndelag Strategisk kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten Scandic Hell, Stjørdal
24. feb - 11. mar 9 - 11 Fylkesmannen i Trøndelag Regionmøter jordbruk, areal og næringsutvikling Namsos, Steinkjer, Brekstad, Melhus
26. feb - 27. feb 9 Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse om trøndersk natur og klima 2020 Scandic Hell, Stjørdal
26. feb - 27. feb 9 Fylkesmannen i Trøndelag Invitasjon til DEKOM-seminar Scandic Hell hotell, Stjørdal
mars 2020
04. mar 10 Fylkesmannen i Trøndelag Beredskapskonferanse Stjørdal Rådhus
09. mar - 10. mar 11 KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen Arena Trøndelag Scandic Hell Hotell, Stjørdal
17. mar 12 Fylkesmannen i Trøndelag Øvelse SODD 2020 Kommunenes egne lokaler
26. mar 13 Fylkesmannen i Trøndelag, Innovasjon Norge, NIBIO Landbruksøkonomidagen 2020 Scandic Hell, Stjørdal
mai 2020
07. mai 19 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt TRONDHEIM Trondheim. Prinsensgate 1. Møterom Auditoriet
juni 2020
04. jun - 05. jun 23 Fylkesmannen, KS og Trøndelag fylkeskommune Arena Trøndelag .
08. jun 24 Fylkesmannen i Trøndelag Sensorskolering som sensorer i grunnskolen Scandic Nidelven hotell, Trondheim
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
21. jan - 22. jan Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene
22. jan - 23. jan Kurs for nytilsatte ved landbrukskontorene
29. jan Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim FULLTEGNET
30. jan Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim FULLTEGNET
31. jan Nettforedrag om klimastatus
04. feb - 05. feb Fagdager for økonomiske rådgivere
04. feb - 05. feb Kurs for LIS1-veiledere
10. feb - 11. feb Grønn forskning-konferansen 2020
12. feb - 13. feb Forvaltningssamling Utvalgte kulturlandskap i Trøndelag
13. feb Strategisk kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten
24. feb - 11. mar Regionmøter jordbruk, areal og næringsutvikling
26. feb - 27. feb Konferanse om trøndersk natur og klima 2020
26. feb - 27. feb Invitasjon til DEKOM-seminar
04. mar Beredskapskonferanse
09. mar - 10. mar Arena Trøndelag
17. mar Øvelse SODD 2020
26. mar Landbruksøkonomidagen 2020
07. mai Informasjonsmøte fremtidsfullmakt TRONDHEIM
04. jun - 05. jun Arena Trøndelag
08. jun Sensorskolering som sensorer i grunnskolen