Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


22.01.2020

128 millioner i reformstøtte til Trøndelag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler nå 820 millioner kroner i reformstøtte til kommunene som gikk sammen ved årsskiftet. 128 millioner kommer til Trøndelag.

22.01.2020

Fylkesmannen besøker Orkland og Heim

Fylkesmannens kommunebesøk fortsetter. Vi startet før jul, og utover våren har vi invitert oss ut til de nyeste trønderske kommunene. Denne uken er det Orkland og Heim kommuner som står for tur.

06.12.2019

Kommunebesøk i Åfjord

I dag besøker Fylkesmannen i Trøndelag politisk- og administrativ ledelse i Åfjord kommune. Besøket er en del av fylkesmannens planlagte besøk til de nye kommunene i Trøndelag.

24.10.2019

Havbruksfondet 2019

Det er Frøya kommune (13,4 mill.), Hitra kommune  (9,8 mill.) og Smøla kommune (8,8 mill.) som mottar mest penger fra Havbruksfondet i 2019. Kystkommunene i Trøndelag får nærmere 83 millioner kroner utbetalt av årets pott som er på 450 millioner kroner.

11.10.2019

Presiseringer fra departementet

Den siste tiden har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke henvendelser vedrørende valg av ordfører.

07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7.oktober.

30.09.2019

Fraråder nye konsesjoner

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt uttalelse til NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

27.08.2019

Avviser krav om dekning av sakskostnader

Fylkesmannen i Trøndelag avviser Trønderenergi sitt krav om dekning av sakskostnader etter at Frøya kommune tidligere i år innførte byggestopp for vindmølleutbygging. Kravet er fremmet for sent.

08.04.2019

Innbyggerundersøkelse i Rennebu

Denne uken gjennomføres det en innbyggerundersøkelse i Rennebu kommune om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner.

20.03.2019

Kommunebesøk i Rennebu

Fylkesmannen i Trøndelag besøker i dag politisk- og administrativ ledelse i Rennebu kommune.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel