Midlertidig tillatelse til sortering av gravemasser - Heggstadmoen - Trondheim


Høyringsfrist 05. november 2020 23:59

Søknad om tillatelse  - midlertidig sorteringsanlegg - Heggstadmoen - Trondheim

Rambøll søker på vegne av Trondheim kommune Eierskapsenheten om tillatelse til sortere oppgrvde masser fra Heggstadmoen deponi.

Det skal utføres graving i deponiet i forbindelse med arbeid med VA-nettet i området. Masser som graves opp fra gamle deponi skal håndteres etter dagens regelverk, og det er behov for sortering av avfall/masser før gjenbruk eller levering til godkjent mottak.

Arbeidet skal foregå på hverdager, og avsluttes senest 1.5.2021.

 

Fylkesmannen har utarbeidet forslag til vilkår for prosjektet. Disse, sammen med søknaden ligger nå på høring.