Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune


Høyringsfrist 23. august 2020 23:59

Viking Gjenvinning Trøndelag ønsker å etablere et anlegg for mottak og sanering av fritidsbåter og yrkesfartøy på Furumoen på Orkanger.

Fylkesmannen har mottatt en søknad om tillatelse til mottak og sanering av fritidsbåter og yrkesfartøy. Aktiviteten skal foregå på Orkdal Gjenvinning AS sitt anlegg på Furumoen. Det er på gnr 257 bnr 309 på Grønøra Industriområde på Orkanger i Orkland kommune.

Søknaden finner du i vedleggene til høyre.

Har dere merknader kan de sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 23.8.2020.