Norsk Gjenvinning – søknad om å flytte tillatelsen til behandling av isolerglassruter fra Heimdal til Stjørdal kommune, Leira Industriområde


Høyringsfrist 01. juli 2019 23:00

Norsk Gjenvinning søker om utslippstillatelse for behandlingsanlegg for isolerglassruter (klorparafiner, ftlater og isocyanater) i Stjørdal kommune.

Vinduskarm og spacer vil bli håndtert som farlig avfall og levert til godkjent sluttbehandling.

Det vil ikke være noe utslipp til vann eller luft fra prosessen. All aktivitet skal foregå innendørs.

Det søkes om et årlig mottak og behandling av inntil 3000 tonn vinduer hvert år og 70 tonn ubehandlede vinduer og inntil 60 tonn farlig avfall på lager.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1.7.19.