Trøndelagsløftet - koordinering av Trøndelags arbeid med velferdsteknologi

Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020, har som hovedmål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Prosjektet «Trøndelagsløftet» skal bidra til at Trøndelag blir koordinert på det velferdsteknologiske feltet, og til at kommunene får den bistanden de selv opplever at de trenger for å innføre velferdsteknologiske tjenester. Aktiviteten i prosjektet vil være et supplement til alt arbeid som allerede gjøres innenfor velferdsteknologifeltet i fylket vårt.Prosjektet samarbeider tett med Fylkesmannen, det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, DiguT, Komut, KS og Helseplattformen for å sikre koordinering og minske belastningen på kommunene

Styringsgruppen for prosjektet består av representanter for de kommunene som er tatt opp i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, Værnesregionen, Trondheimsområdet og KS. Det er opprettet en prosjektgruppe som skal ha det koordinerende ansvaret for prosjektet. Denne består pr. 5.9.2018 av Kjell Øivind Arntzen (Velferdsteknologi i Namdalen), Håkon Overholt (Inn-Trøndelag), Solrunn Hårstad (Værnesregionen), Anna Størseth Lyngstad (Fosen), Heidi Pallin Aaring (Melhus mfl.), Marianne Næsland Formanek (Trondheimsområdet) og den ledes av av Kirsti Fossland Brørs.

Prosjektgruppens møter vil ha faste tema fra gang til gang og vil være åpen for alle kommunene i fylket. Første åpne prosjektgruppemøte vil være 1. oktober og tema vil være kommunenes bruk av veikartet for tjenesteinnovasjon. Invitasjonen ligger på prosjektets nettsted