Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet planlegger sammen med helsetjenesten hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til Norge.

Som en del av denne planleggingen har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene rundt om i landet om å innhente oversikt over smittevernplaner i kommunene. Samtidig ber de Fylkesmennene om å yte bistand der det er behov for det.


Tilskriver kommunene

Nylig skrev Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i Trøndelag, der Fylkesmannen ber kommunene om å gå gjennom sine gjeldende smittevernplaner og sikre at disse inneholder tiltak for å håndtere utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (som f.eks. Corona-viruset).
Videre ber Fylkesmannen om at kommunene rapportere status på egen smittevernplan innen torsdag 6.februar kl. 10.00.


Coronaviruset

Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside om det nye viruset. På temasiden legges det ut råd og informasjon til både helsepersonell og innbyggere.