Videreutdanning innen Norsk som andrespråk

Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger.

Har du gjennomført videreutdanning i Norsk som andrespråk 1 / Norsk som andrespråk – å undervise flyktninger i grunnskolen eller tilsvarende studier?

Nå har du sjansen til å bygge videre på denne kompetansen!

Målgruppe:
Studiet er relevant for lærere i grunnskolen og voksenopplæring som underviser elever med innvandrer- eller flyktningbakgrunn.

Varighet: Høsten 2019 – Våren 2020
Studiet er etablert på bakgrunn av et samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

Søknadsfrist: 15. april   Søking skjer via Nord universitets søkeportal.