Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


04.02.2020

Samenes nasjonaldag i Trøndelag

Saemiej åålmegebiejjie/Samenes nasjonaldag feires rundt i hele Sapmi. For innbyggerne i Trøndelag er det mulighet til å delta på flere arrangement over hele fylket, i uka vi er inne i.

06.12.2019

Kommunebesøk i Åfjord

I dag besøker Fylkesmannen i Trøndelag politisk- og administrativ ledelse i Åfjord kommune. Besøket er en del av fylkesmannens planlagte besøk til de nye kommunene i Trøndelag.

09.11.2019

Statsborgerseremoni 2019

26 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni på Statens hus i Steinkjer.

24.10.2019

Havbruksfondet 2019

Det er Frøya kommune (13,4 mill.), Hitra kommune  (9,8 mill.) og Smøla kommune (8,8 mill.) som mottar mest penger fra Havbruksfondet i 2019. Kystkommunene i Trøndelag får nærmere 83 millioner kroner utbetalt av årets pott som er på 450 millioner kroner.

25.09.2019

Ambassadør for årets TV-aksjon

Aisha Bigset fra Beitstad i Trøndelag er ambassadør for årets TV-aksjon Care 2019. Beistad-kvinnen har satt i gang et viktig arbeid for å gi kvinner og jenter tilgang til bind. Det gjør at de kan fullføre skolegangen sin eller gå på arbeid.

21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019, se punkt 1 i vedlagte rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019. Den nye fristen for å kreve tilskudd eller levere korrigert oversikt er 13. september 2019.

06.03.2019

Videreutdanning innen Norsk som andrespråk

Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger.

03.11.2018

Samlet til statsborgerseremoni

Rundt 25 nye norske statsborgere ble i helgen ønsket velkommen i en høytidelig seremoni på Statens hus i Steinkjer.

23.04.2018

Statsborgerseremoni 2018

Fylkesmannen i Trøndelag har gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den sørlige delen av fylket, til statsborgerseremoni i Øysteinsalen i Erkebispegården i Trondheim lørdag 26. mai 2018 fra kl 1200 – kl 1600

11.01.2018

94 søknader om askespredning i 2017

I fjor behandlet Fylkesmannen totalt 94 søknader om tillatelse til askespredning. Dette var en liten nedgang sammenlignet med året før.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel