Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


21.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort det midlertidige tilskuddet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

17.07.2020

Tilskudd sårbare eldre

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet i forbindelse med RNB 2020 – bevilgning til sårbare eldre

08.06.2020

Sikrer lik praksis for unge med ruskontrakt

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt midler som skal sikre barn og unge lik praksis når de får ruskontrakter. Arbeidet er et treårig rusprosjekt, som også skal bidra til et kompetanseløft for de som jobber med lokal og nasjonal ruspolitikk.

05.06.2020

Reisekarantene og jobbreiser

Fra 1. juni åpnet regjeringen opp for at jobbreisende kunne slippe karantenetiden ved hjemkomst eller på reise i Norge. Ordningen gjelder jobbreiser i Norden. Her er en presisering om hvilke regler som gjelder i den situasjonen.

29.05.2020

Tvangsbruk og liggedøgn halveres ved bruk av oppsøkende team ACT/FACT

Av: Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag

26.05.2020

Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsområdet våren 2020

For å bidra til kontinuitet i dialogen mellom Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling og kommunene under Covid-19- pandemien, ønsker Fylkesmannen å tilby digitale møter. Områdene som i første omgang er valgt ut, er basert på tilbakemeldinger fra dere i kommunene. Det kan bli aktuelt å tilby digitale møter på flere områder. Med de begrensninger pandemien setter for fysiske møterarenaer, håper vi at et slikt tilbud kan gjøre oss mer tilgjengelig for dialog om problemstillinger, svare ut spørsmål og ikke minst bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling mellom kommunene.    

25.05.2020

Årlig regnskap for tros- og livssynssamfunn

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven plikter å sende årlige regnskap til Fylkesmannen.

08.05.2020

Kommunemøte i digital forpakning

Fylkesmannen i Trøndelag og Frosta kommune gjennomførte i dag det første kommunemøtet etter koronakrisen. Møtet er det første kommunemøtet på digitale plattformer, for både kommune og Fylkesmann.

07.05.2020

- Vi må alle fortsatt bidra til å hindre smittespredning

Nå som samfunnet gradvis gjenåpnes er det enda viktigere å følge smittevernrådene. En forsiktig gjenåpning av samfunnet forutsetter nemlig at alle fortsetter å være nettopp forsiktige. Oppfordringen kommer fra fylkeslege Jan Vaage.

27.04.2020

Starter test av smittestopp-app

Nå starter utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Appen skal først testes i Trondheim, Drammen og Tromsø. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel