Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


02.04.2020

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Det skal nå bli mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Dette er et av tiltakene som skal løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket.

01.04.2020

Frigjørings- og veterandagen 8. mai

8. mai er den årlige frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. I år blir det en annerledes markering enn tidligere år. Årsaken til endringen er å hindre smittespredning.

27.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen

Torsdag ble de fleste familievernkontor åpnet opp for befolkningen igjen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

25.03.2020

Koronavirus – veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid utarbeidet en veileder for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

24.03.2020

Pressekonferanse om videre tiltak i håndteringen av korona-pandemien

Lurer du på hvordan samfunnet vårt vil se ut i den nærmeste tiden? I dag klokken 16 kan du følge pressenkonferansen om koronasituasjonen på www.regjeringen.no Bilde regjeringens nett-tv.png

24.03.2020

Laget ny veileder på 48 timer

Kollegene på NAV/sosiale tjenester fikk torsdag morgen i oppdrag å utarbeide en forenklet nasjonal veileder for saksbehandling av sosialhjelp i NAV. Oppdraget kom fra Arbeids- og velferdsdirektoratet sammen med Statens helsetilsyn. Fredag leverte de forslaget.

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

22.03.2020

Meld fra ved mistanke om koronasmitte

Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus. Det er ett av flere tiltak myndighetene gjør for å få oversikt over smitte i Norge.

18.03.2020

Søndagsåpne butikker

Barne- og familiedepartementet har kommet med en presisering for søndagsåpne butikker. De vil ikke gi dispensasjon fra helligdagsfredloven §5.

16.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes. Ny frist er i første omgang satt til 15.mai 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel