Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjonar. På ein del område er Fylkesmannen den første offentlege instansen du møter, på andre område er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


25.05.2020

Årlig regnskap for tros- og livssynssamfunn

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven plikter å sende årlige regnskap til Fylkesmannen.

08.05.2020

Kommunemøte i digital forpakning

Fylkesmannen i Trøndelag og Frosta kommune gjennomførte i dag det første kommunemøtet etter koronakrisen. Møtet er det første kommunemøtet på digitale plattformer, for både kommune og Fylkesmann.

07.05.2020

- Vi må alle fortsatt bidra til å hindre smittespredning

Nå som samfunnet gradvis gjenåpnes er det enda viktigere å følge smittevernrådene. En forsiktig gjenåpning av samfunnet forutsetter nemlig at alle fortsetter å være nettopp forsiktige. Oppfordringen kommer fra fylkeslege Jan Vaage.

27.04.2020

Starter test av smittestopp-app

Nå starter utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Appen skal først testes i Trondheim, Drammen og Tromsø. 

21.04.2020

Råd om fritidsreiser fra 21. april

Folkehelseinstituttet har kommet med nye råd for fritidsreiser innenlands. Disse rådene gjelder fra 21. april 2020. De understreker at det fortsatt er et godt smittevernråd å redusere slike reiser.

21.04.2020

Informasjon på flere språk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget en samleside med informasjon om korona. Disse ressursene er på flere språk og kan lastes ned gratis. Informasjonen skal ivareta at innvandrergrupper nås gjennom flere informasjonskalaner.

17.04.2020

Appen "Smittestopp" lansert av regjeringen

Regjeringen har lansert den nye appen "Smittestopp" denne uka. Hensikten med appen er å lettere kunne spore og stoppe spredningen av koronaviruset. Samtidig med at appen lanseres skal testkapasiteten for Covid-19 økes. Dermed kan samfunnet åpnes mer og kontrollert fremover.

15.04.2020

Regjeringen gir veiledning om innsyn

Nå er det kommet en ny veileder om innsynsforespørsler. Den gir råd til hvordan slike forespørsler skal behandles. Det er Kommunal - og moderniseringsdepartementet som har utarbeidet veilederen. 

02.04.2020

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Det skal nå bli mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Dette er et av tiltakene som skal løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket.

01.04.2020

Frigjørings- og veterandagen 8. mai

8. mai er den årlige frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. I år blir det en annerledes markering enn tidligere år. Årsaken til endringen er å hindre smittespredning.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel