Tilskudd for svømming i barnehager

Barnehager, frivillige organisasjoner og kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd.

Tilskuddsmottakere er kommuner og frivillige organisasjoner.

Målgruppe er barn i kommunale og private barnehager i alderen 4-6 år.

Fylkesmannen i Trøndelag lyser med dette ut tilskuddsmidler til svømmeopplæring i barnehage. Fylkesmannen har fått tildelt kr 5 049 000 ,- for året 2019.

Satsen pr. barn er 1 850,-.

 

Søknadsfristen er 4.mars 2019.