17.07.2018

Gode tall for nedbygging av matjorda i Telemark

Siste oppdaterte tall for Telemark viser at vi i 2017 hadde rekordlave tall for nedbygging av dyrka mark. I 2017 omdisponerte vi 20 dekar og i 2016 drøye 40 dekar. Årets rapportering viser lavest i landet!


11.07.2018

Tørke og avlingsskade

Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet den 6. juli har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.


06.07.2018

Meget stor skogbrannfare i Telemark

Meteorologisk institutt varsler om meget stor skogbrannfare i alle kommuner i Telemark. Høy temperatur, lite nedbør og nå synkende grunnvannstand har ført til meget stor skogbrannfare i Telemark og store deler av Sør-Norge. Det er heller ikke meldt regn med det første og mer varme, noe som fører til ytterligere økt skogbrannfare framover.

04.07.2018

Etterutdanningskurs for ledere og lærere

Vi inviterer leder og lærere i Voksenopplæringen i Telemark til en todagerssamling i Langesund 27. og 28. september. Samlingen er gratis for deltakere som arbeider i VO Telemark.


04.07.2018

Grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Sauherad og Notodden kommuner blir justert slik at grunnkretsene Angard og Hjuksebø blir flyttet fra Sauherad til Notodden kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium