Tilsyn med Stryn kommune og Tonning skule

Føremålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller krava i regelverket slik at elevane sine rettar til eit forsvarleg opplæringstilbod blir sikra.

Tema for tilsynet

  • Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning, jf. forskrift til opplæringslova § 3-11, opplæringslova §§ 1-3, 5-1, 5-3, 5-4.
  • Gjere vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning, jf. opplæringslova §§ 5-1, 5-3 og 5-4, forvaltningslova §§ 2, 11a, 23, 25,  Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.
  • Oppfylle krava til enkeltvedtak, jf. forvaltningslova §§ 24, 25 og 27.
  • Skuleeigars forsvarlege system,  jf. opplæringslova § 13-10.
Dato:
26. september - 27. september
Stad:
Tonnig skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Helge Pedersen
Målgruppe:
Kommunen