Tilsyn med Fjaler kommune

Fylkesmannen varslar tilsyn med Fjaler kommune som barnehagemyndigheit.

Det skal gjennomførast tilsyn med tema kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 8.

Hovudpunkta i tilsynet vil vere:

  1. Kommunen si sikring av korleis barnehagane oppfyller opplysnings- og meldeplikta til barneverntenesta jf. barnehagelova § 22

 

Dato:
1. oktober - 2. oktober
Stad:
Fjaler kommune
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki
Målgruppe:
Barnehagemyndigheita i Fjaler kommune

Kontaktpersonar