Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2018
01. sep - 31. des 35 - 53 Fylkesmannen v/ Gunn Randi Bjørnevoll Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane skriftleg tilsyn og stikkprøvetilsyn
Dato Arrangement
01. sep - 31. des Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane