Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Nav-kontora
10. feb 10. feb Tilskot til psykolog i kommunal helse- og omsorgsteneste Kommunar
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
10. feb 10. feb Tilskot til psykolog i kommunal helse- og omsorgsteneste