Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
Løpande Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Sjå hovudtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Sjå hovudtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
Løpande Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2019 Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Søknadsfrist Tittel
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg
Løpande Tilskot til drift med taubane og hest
Sjå hovudtekst Tilskot til drenering
Sjå hovudtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpande Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2019