Samhandlingskonferansen 2019

Dato:
3. april - 4. april
Stad:
Skei i Jølster
Ansvarleg:
Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte

Tema for neste års konferanse er "Framtidas pasient/den moderne helsearbeidaren".

Endeleg program og påmelding kjem seinare.

Du kan lese meir om konferansen på Helse Førde si heimeside.

Legg til i eigen kalender
Dato:
3. april - 4. april
Stad:
Skei i Jølster
Ansvarleg:
Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte