Læringsnettverk for barneverntenestene

Dato:
16. oktober 10:00 - 14:00
Stad:
Thon hotel Jølster, Skei
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Barneverntenestene
Påmeldingsfrist:
11.10.2018 23:00:00

Det vert nytt møte i læringsnettverket for barneverntenestene i Sogn og Fjordane. Alle kommunar er velkomne til å delta på møtet, også dei som ikkje var på oppstartsmøtet.

Læringsnettverka er ein del av barne-, ungdoms- og familiedirektoratets kvalitets- og kompetanseløft retta mot dei kommunale barnevernstenestene i perioden 2017-2024. Vi skal no avklare kva prosjekt nettverket vil satse på. Fylkesmannen skal tildele midlar som skal nyttast i prosjekta, og søknadsfristen er 15. november.

Dato:
16. oktober 10:00 - 14:00
Stad:
Thon hotel Jølster, Skei
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Barneverntenestene
Påmeldingsfrist:
11.10.2018 23:00:00