Barnevernskonferansen 2018

Dato:
18. september - 19. september
Stad:
Alexandra hotell, Loen
Ansvarleg:
Kommunane, Bufetat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Kommunalt og statleg barnevern
Påmeldingsfrist:
28.08.2018 23:30:00

Konferansen vil i år ta opp ulike tema som samarbeid mellom kommunalt barnevern og fosterforeldre, barnevernfaglege vurderingar og kompetansebehov i kommunalt barnevern.

Fylkesmannen dekker i år utgiftene til bana tur-retur Hoven for alle deltakarane.

Deltakarane må sjølve dekke reise og opphaldsutgifter, og skal sjølv gjere opp for seg direkte til hotellet.  Fakturaadresse må difor leggast inn i påmeldinga dersom de skal ha tilsendt faktura.

Prisar:

Pr   deltakar i enkeltrom  1977
Pr deltakar i dobbeltrom 1887
Dagpakke   tysdag 739
Dagpakke   onsdag 510

 

Førebels program finn de til høgre. Påmeldingsfrist er 28. august.

Vi ser fram til spanande fagdagar i Loen og ønskjer alle vel møtt!

Dato:
18. september - 19. september
Stad:
Alexandra hotell, Loen
Ansvarleg:
Kommunane, Bufetat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Kommunalt og statleg barnevern
Påmeldingsfrist:
28.08.2018 23:30:00

Kontaktpersonar