Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap

Dato:
30. oktober 10:00 - 15:30
Stad:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal
Målgruppe:
Konferansen vil vere særleg relevant for rådmenn, kommunalsjefar, kommunelegar og andre med oppgåver og ansvar knytt til samfunnstryggleik og beredskap.

Vi ønskjer velkomen til konferanse om samfunnstryggleik og beredskap, tysdag 30. oktober kl. 10.00-15.30, på Thon Hotel Jølster. Tema for årets konferanse er øvingar, IKT-tryggleik og atomberedskap. 

Vi dekkjer deltakaravgift for to personar per kommune. De er velkomne til å delta med fleire personar, men då må de dekkje deltakaravgifta sjølve. Prisen er 490,- kr. og inkluderer varm lunsj og pauseservering. 

Dato:
30. oktober 10:00 - 15:30
Stad:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal
Målgruppe:
Konferansen vil vere særleg relevant for rådmenn, kommunalsjefar, kommunelegar og andre med oppgåver og ansvar knytt til samfunnstryggleik og beredskap.

Kontaktpersonar

Dokument