Barnehagekonferansen 2018

Dato:
14. november - 15. november
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet og Utdanningsforbundet
Målgruppe:
Barnehagemyndigheit, barnehageeigar, styrar, pedagogisk leiar, fagarbeidar og assistent

Barnehagekonferansen 2018 med tittelen "Ein rammeplan - heile barnet" skal famne om heile barnet, i heile barnehagetida si, frå eittåring til seksåring. I programmet finn du tema knytt til det fysiske rom, det fysiske barnet, den helsefremjande barnehagen, samtaler med barn, livsmeistring og det viktige samarbeidet med heimen. 

Til konferansen kjem kjende namn frå barnehagesektoren, som Line Melvold, Magne Raundalen og Rasmus Kleppe. Vi har også fått med oss foredragshaldarar frå Statped Vest, Høgskulen på Vestlandet, Fylkesmannen og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. 

Sjå vedlagt program som vi håpar vil inspirere. 

Følg oss på Facebook

 

Minner om at påmelding er bindane, avmelding vil bli fakturert med kr 500,-

Dato:
14. november - 15. november
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet og Utdanningsforbundet
Målgruppe:
Barnehagemyndigheit, barnehageeigar, styrar, pedagogisk leiar, fagarbeidar og assistent

Kontaktpersonar