Andre grupperettleiing

Grupperettleiing for turnuslegar.

Grupperettleiarar er:

Annelise Skeie: annelise_skeie@hotmail.com

Rune Nordpoll: r-nordpo@online.no

Program kjem seinare. Programmet vert lagt opp slik at ein ikkje treng å kome kvelden før.

Rettleiinga er obligatorisk

Meld deg på:

Overnatting *
Merk: Er påmeldinga di registrert vil du sjå meldinga «Skjema er sendt. E-post er sendt til (di e-postadresse)». Du vil få kvitteringa på e-post i løpet av fem minuttar.
Dato:
16. august - 17. august
Stad:
Gloppen hotell
Ansvarleg:
Fylkesmannen ved Linda Svori
Målgruppe:
Turnuslegar
Påmeldingsfrist:
08.08.2018 23:00:00