Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
februar 2019
14. feb - 15. feb 7 Fylkesmannen v/ Linda Svori Andre grupperettleiing 2018 Gloppen hotell
april 2019
03. apr - 04. apr 14 Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samhandlingskonferansen 2019 Skei i Jølster
mai 2019
08. mai - 09. mai 19 Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval, HVL og Nav Sjumilsstegkonferansen 2019 Hotel Alexandra, Loen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
14. feb - 15. feb Andre grupperettleiing 2018
03. apr - 04. apr Samhandlingskonferansen 2019
08. mai - 09. mai Sjumilsstegkonferansen 2019