Kurs og konferansar

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2018
15. aug - 16. aug 33 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for lærarar og leiarar i norsk og grunnskule for vaksne Thon Hotel Jølster, Skei
16. aug - 17. aug 33 Fylkesmannen ved Linda Svori Andre grupperettleiing Gloppen hotell
24. aug 34 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
28. aug 35 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Informasjon og oppstart av læringsnettverk for barnevern Skei, Thon Hotel Jølster
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Grunnkurs i økonomisk rådgjeving Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
september 2018
12. sep 37 Nav Sogn og Fjordane og Fylkesmannen Opplæring for nytilsette i Nav Thon hotell Jølster, Skei
12. sep 37 Fylkesmannen IPLOS konferanse Thon hotell Jølster, Skei
18. sep - 19. sep 38 Kommunane, Bufetat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Barnevernskonferansen 2018 Alexandra hotell, Loen
21. sep 38 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland, RKBU og NAPHA m.fl. Psykologar i kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane RKBU VEST, Nygårdsgaten 112-114, Bergen
26. sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
oktober 2018
16. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nettverk sjukeheim Thon Hotel Jølster
17. okt 42 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen Sunnfjord Hotel & Spa
18. okt 42 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rettleiingskonferansen 2018 Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
23. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2018 Alexandra hotell, Loen
24. okt 43 Fylkesmannen og Helse Førde Smittevernkonferanse 2018 Skei, Thon hotel Jølster
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Hordaland, Uni Research: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og RVTS (Ressurssenter vald og traumatisk stress) Konferanse om barn utsett for vald og overgrep Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen
30. okt 44 Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap Thon hotel Jølster, Skei
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Regelverksamling - regelverk i praksis Thon Hotel Jølster, Skei
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for rus og psykisk helse hausten 2018 Alexandra hotell, Loen