Kurs og konferansar

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2018
21. nov 47 Fylkemannen Helsehjelp gitt med tvang Skei, Thon hotel Jølster
22. nov 47 Fylkesmannen ROP nettverk Scandic Sunnfjord, Førde
27. nov 48 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Fagdag om vurderingsarbeid i mat og helse, arbeidslivsfag og valfag Skei, Thon hotel, Jølster
29. nov - 30. nov 48 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nettverk samfunnsmedisin Hotel Alexandra Loen
29. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
30. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
desember 2018
04. des - 05. des 49 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Barneperspektivet i tverrfagleg samhandling Hotel Alexandra, Loen
april 2019
03. apr - 04. apr 14 Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samhandlingskonferansen 2019 Skei i Jølster
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
21. nov Helsehjelp gitt med tvang
22. nov ROP nettverk
27. nov Fagdag om vurderingsarbeid i mat og helse, arbeidslivsfag og valfag
29. nov - 30. nov Nettverk samfunnsmedisin
29. nov Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
30. nov Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving
04. des - 05. des Barneperspektivet i tverrfagleg samhandling
03. apr - 04. apr Samhandlingskonferansen 2019