Kurs og konferansar

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2018
26. sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
oktober 2018
03. okt 40 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for kommunen som barnehagemyndigheit Scandic Sunnfjord hotell, Førde
04. okt 40 Fylkesmannen, KoRus vest Bergen, NAPHA og Stavanger universitetssjukehus Opplæring i BrukarPlan Scandic Sunnfjord Hotell, Førde
08. okt 41 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Statsbudsjettdag 2018 Statens hus, Leikanger
16. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nettverk sjukeheim Scandic Sunnfjord, Førde
17. okt 42 Fylkesmannen ROP nettverk Scandic Sunnfjord, Førde
17. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Scandic Ørnen, Bergen
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen Sunnfjord Hotel & Spa
18. okt 42 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rettleiingskonferansen 2018 Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
19. okt 42 Fylkesmannen og Nav Sogn og Fjordane Samling for Nav-tilsette om gruppeoppfølging og rettleiing i Nav Førde, Scandic Sunnfjord hotel
22. okt - 23. okt 43 Fylkesmannen v/Linda Svori Første grupperettleiing hausten 2018 Loen
23. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2018 Alexandra hotell, Loen
24. okt 43 Fylkesmannen og Helse Førde Smittevernkonferanse 2018 Skei, Thon hotel Jølster
25. okt - 26. okt 43 Fylkesmannen og Frisklivssentralane i Stryn og Hornindal Nettverkssamling for frisklivssentralar og seminar om livsstilsendring Thon Hotel Jølster, Skei
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Hordaland, Uni Research: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og RVTS (Ressurssenter vald og traumatisk stress) Konferanse om barn utsett for vald og overgrep Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen
30. okt 44 Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap Thon Hotel Jølster, Skei
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Regelverksamling - regelverk i praksis Thon Hotel Jølster, Skei
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for rus og psykisk helse hausten 2018 Alexandra hotell, Loen
november 2018
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen v/Linda Svori og Kristin Skogli Kurs i offentleg helsearbeid Leikanger Fjordhotel
06. nov - 07. nov 45 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Plansamling 2018 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
26. sep Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
03. okt Samling for kommunen som barnehagemyndigheit
04. okt Opplæring i BrukarPlan
08. okt Statsbudsjettdag 2018
16. okt Nettverk sjukeheim
17. okt ROP nettverk
17. okt Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving
18. okt - 19. okt Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen
18. okt Rettleiingskonferansen 2018
19. okt Samling for Nav-tilsette om gruppeoppfølging og rettleiing i Nav
22. okt - 23. okt Første grupperettleiing hausten 2018
23. okt - 24. okt Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2018
24. okt Smittevernkonferanse 2018
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for frisklivssentralar og seminar om livsstilsendring
30. okt - 31. okt Konferanse om barn utsett for vald og overgrep
30. okt Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap
31. okt - 01. nov Regelverksamling - regelverk i praksis
31. okt - 01. nov Forum for rus og psykisk helse hausten 2018
01. nov - 02. nov Kurs i offentleg helsearbeid
06. nov - 07. nov Plansamling 2018