Høyringar

Frist Veke Høyring
oktober 2018
12. okt 41 BKK Nett AS - søknad om løyve til tiltak i sjø i Gulen
Frist Høyring
12. okt BKK Nett AS - søknad om løyve til tiltak i sjø i Gulen