Høyringar

Frist Veke Høyring
august 2018
20. aug 34 Retura Nomil AS søkjer om endra løyve.
20. aug 34 Framlegg om avvikling av Prestøy naturreservat på høyring
27. aug 35 Gulen og Masfjorden brann og redning søkjer om løyve etter ureiningslova