Høyringar

Frist Veke Høyring
desember 2018
10. des 50 Utviding av Flostranda naturreservat
januar 2019
15. jan 3 Framlegg om oppretting av Kvist naturreservat
Frist Høyring
desember 2018
10. des Utviding av Flostranda naturreservat
januar 2019
15. jan Framlegg om oppretting av Kvist naturreservat