Presentasjon: søknad om Fylkesmannens samtykke til sal av eigedom

Sjå lenkje til presentasjonen i høgremargen (Prezi):