Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med utvalde kommunar som forvaltar forureiningsregelverket. Denne gong er temaet forureiningsforskrifta kapittel 13 og kommunane Bokn, Karmøy, Sauda og Lund er valgt ut.

Tilsynet vil skje i perioden 15. august til 20. desember etter nærare avtale med den enkelte kommunen. Varselbrev og rapportar blir publisert etter kvart.

Dato:
15. august 2019 - 20. desember 2019
Stad:
Bokn, Karmøy, Lund og Sauda
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Kommuneleiing og sakshandsamarar