Forvaltningskontroll landbruk

I løpet av andre halvår 2019 skal Fylkesmannen kontrollere Tysvær kommune si forvaltning av ulike tilskotsordningar på landbruksområdet. Kontrollen vil også omfatte tilskotssaker frå Haugesund kommune då det er Tysvær kommune som behandlar desse sakene.

Dato:
15. august 2019 - 20. desember 2019
Stad:
Tysvær kommune
Ansvarleg:
Landbruksavdelinga

Kontaktpersonar