Tilsyn med grunnskoleopplæring for vaksne i Time kommune

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med grunnskoleopplæring for vaksne i Time kommune Tilsynet består av tre hovudtema:

  • Rettleie og behandle søknader
  • Gjennomføre opplæringa
  • Kommunen sitt forsvarlege system

Dato:
7. mai 10:00 - 12. november
Stad:
Bryne kompetansesenter
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersonar