Tilsyn med spesialundervisning i Lund kommune

Dette nasjonale tilsynet er knyttet til reglane om spesialundervisning og går ut på å kontrollere om Lund kommune følger reglane i opplæringslova. Fylkesmannen vil undersøke praksisen ved Lund ungdomsskole og Heskestad skole.

Dato:
15. august 2018 - 30. november 2018
Stad:
Lund kommune
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleleiing, lærarar, elevar og PP tenesta

Kontaktpersonar