Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde

Tilsynet går ut på å kontrollere om kommunen som barnehagemynde oppfyller barnehagelova med forskrifter. (Barnehagelova §§ 19a og 19g)

Les meir om Fylkesmannen sitt tilsyn her

Dato:
1. oktober 2019 09:00 - 3. desember 2019 16:00
Stad:
Hjelmeland kommune
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Hjelmeland kommune

Kontaktpersonar