Meldeplikt til barnevernet.

Dette tilsynet har meldeplikta til barnevernet som tema og skal kontrollere om
Sola kommune følgjer regelverket i barneverntenestelova, helse- og omsorgstenestelova, barnehagelova og opplæringslova med forskrifter.

Dato:
15. oktober 2019 09:00 - 31. desember 2019
Stad:
Sola kommune
Ansvarleg:
Helse og sosial- og Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Sola kommune

Kontaktpersonar