Tilsynskalender og rapportar

Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2018
05. apr - 15. nov 14 - 46 Utdanningsavdelinga Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune Sand skule
mai 2018
07. mai - 26. okt 19 - 43 Utdanningsavdelinga Tilsyn med grunnskoleopplæring for vaksne i Time kommune Bryne kompetansesenter
august 2018
15. aug - 30. nov 33 - 48 Hilde Folkvord Juul Tilsyn med spesialundervisning i Lund kommune Lund kommune
22. aug - 28. des 34 - 52 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med elevane sitt skolemiljø, Stavanger kommune Auglend og Ullandhaug skole
september 2018
19. sep - 27. sep 38 - 39 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 19. og 27. september 2018 Strand kommune
27. sep 39 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune. Eigersund kommune
oktober 2018
05. okt 40 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy) Sandnes kommune
17. okt - 25. okt 42 - 43 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sola kommune 17. og 25. oktober 2018 Sola kommune
november 2018
06. nov - 13. nov 45 - 46 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll i Gjesdal kommune Gjesdal kommune
08. nov - 05. des 45 - 49 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune Vikevåg skule
Dato Arrangement
april 2018
05. apr - 15. nov Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune
mai 2018
07. mai - 26. okt Tilsyn med grunnskoleopplæring for vaksne i Time kommune
august 2018
15. aug - 30. nov Tilsyn med spesialundervisning i Lund kommune
22. aug - 28. des Tilsyn med elevane sitt skolemiljø, Stavanger kommune
september 2018
19. sep - 27. sep Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 19. og 27. september 2018
27. sep Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune.
oktober 2018
05. okt Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy)
17. okt - 25. okt Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sola kommune 17. og 25. oktober 2018
november 2018
06. nov - 13. nov Forvaltningskontroll i Gjesdal kommune
08. nov - 05. des Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune