Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
desember 2018
19. des 51 Utdanningsavdelingen Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune Karmøy
april 2019
01. apr - 12. nov 14 - 46 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune Haugesund kommune
august 2019
01. aug - 02. des 31 - 49 Utdanningsavdelinga Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Tysvær kommune Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Klepp kommune
15. aug - 15. des 33 - 50 Utdanningsavdelinga Elevane sitt utbyte av opplæringa (Rogaland Fylkeskommune) Rogaland Fylkeskommune
oktober 2019
01. okt - 03. des 40 - 49 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde Hjelmeland kommune
15. okt - 31. des 42 - 53 Helse og sosial- og Utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet. Sola kommune
22. okt - 23. okt 43 Miljøvernavdelinga Tilsyn miljøområde Sauda kommune avlaup frå spreidd busetjing Rådhusgata 32 Sauda
28. okt - 30. okt 44 Helse, sosial og barnevernsavdelingen Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning Hå kommune
Dato Arrangement
desember 2018
19. des Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune
april 2019
01. apr - 12. nov Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune
august 2019
01. aug - 02. des Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Tysvær kommune
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 15. des Elevane sitt utbyte av opplæringa (Rogaland Fylkeskommune)
oktober 2019
01. okt - 03. des Tilsyn med Hjelmeland kommune som barnehagemynde
15. okt - 31. des Meldeplikt til barnevernet.
22. okt - 23. okt Tilsyn miljøområde Sauda kommune avlaup frå spreidd busetjing
28. okt - 30. okt Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning