Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2019
15. jan - 15. jun 3 - 24 Utdanningsavdelingen Spesialundervisning i Stavanger kommune Stavanger kommune
15. jan - 15. jun 3 - 24 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde Gjesdal kommune
februar 2019
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Time kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Strand kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Sola kommune
06. feb - 06. jun 6 - 23 Utdanningsavdelinga Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Karmøy kommune Karmøy kommune
mars 2019
27. mar - 03. apr 13 - 14 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Bjerkreim kommune
april 2019
01. apr - 15. des 14 - 50 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune Haugesund kommune
30. apr - 06. mai 18 - 19 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Haugesund kommune
mai 2019
20. mai - 29. mai 21 - 22 Fylkesmannen i Rogaland Landsomfattende tilsyn med Strand kommune vedr. ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV Strand kommune
Dato Arrangement
januar 2019
15. jan - 15. jun Spesialundervisning i Stavanger kommune
15. jan - 15. jun Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde
februar 2019
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
06. feb - 06. jun Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Karmøy kommune
mars 2019
27. mar - 03. apr Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
april 2019
01. apr - 15. des Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune
30. apr - 06. mai Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
mai 2019
20. mai - 29. mai Landsomfattende tilsyn med Strand kommune vedr. ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV