Tilsynskalender og rapportar

Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2018
15. jan - 31. des 3 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med elavane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering i Bjerkreim kommune Bjerkreim kommune
april 2018
05. apr - 31. des 14 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune Sand skule
august 2018
15. aug - 30. nov 33 - 48 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialundervisning i Lund kommune Lund kommune
22. aug - 28. des 34 - 52 Utdanningsavdelinga Tilsyn med elevane sitt skolemiljø, Stavanger kommune Auglend og Ullandhaug skole
september 2018
27. sep - 31. des 39 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune. Eigersund kommune
november 2018
08. nov - 05. des 45 - 49 Utdanningsavdelinga Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune Vikevåg skule
desember 2018
04. des - 11. des 49 - 50 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018 Tysvær kommune
05. des - 06. des 49 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Haugesund kommune Haugesund
11. des - 13. des 50 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Sandnes kommune Sandnes
januar 2019
09. jan - 10. jan 2 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Eigersund kommune Egersund
Dato Arrangement
januar 2018
15. jan - 31. des Tilsyn med elavane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering i Bjerkreim kommune
april 2018
05. apr - 31. des Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune
august 2018
15. aug - 30. nov Tilsyn med spesialundervisning i Lund kommune
22. aug - 28. des Tilsyn med elevane sitt skolemiljø, Stavanger kommune
september 2018
27. sep - 31. des Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune.
november 2018
08. nov - 05. des Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune
desember 2018
04. des - 11. des Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018
05. des - 06. des Tilsyn forurensa grunn Haugesund kommune
11. des - 13. des Tilsyn forurensa grunn Sandnes kommune
januar 2019
09. jan - 10. jan Tilsyn forurensa grunn Eigersund kommune