Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. sep 30. sep Ekstra skjønnstilskot som følge av koronautbrotet og kriseskjønn Kommunar i Rogaland
01. nov 01. nov Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
Søknadsfrist Tittel
30. sep 30. sep Ekstra skjønnstilskot som følge av koronautbrotet og kriseskjønn
01. nov 01. nov Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset