Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret – 2021

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
1. februar 2021 23:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
NAV kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022 23:00

Arbeids- og velferdsdirektoratet har kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV for 2021.

Publisert 04.01.2021

Utlysningen gjelder både for søknader om videreføring og ved første gangs søknad. Søknadene må være undertegnet på kommunedirektør/rådmannsnivå.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Overordnede mål for ordningen er:

  • Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Økt kvalitet på tjenestene

Fristen for NAV-kontoret å søke om tilskuddet er 1. februar 2021.

Fullstendig utlysning, regelverk og søknadsskjema på ordningen finner du under fanen "Lenkjer".

Søknadene sendes til: Statsforvalteren i Rogaland.

eller: sfropost@statsforvalteren.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Statsforvalteren i Rogaland ved kontaktpersonen.

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
1. februar 2021 23:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
NAV kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022 23:00