Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
10. februar 2021 23:00
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021 23:00

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Publisert 02.12.2020

Bevilgningen for 2021 er på 455 mill. kroner, med forbehold om Stortingets godkjenning.

Utfyllende informasjon om ordningen, tildelingskriterier og søknadsbehandling finner du under overskriften lenkjer "Informasjon fra Helsedirektoratet".

Praktisk informasjon:

  • Søkerne skal benytte fylkesmennenes søknads- og rapporteringsløsning, se under lenkjer.
  • Frist for søknad og rapportering er 10. februar 2021.
  • Spørsmål som gjelder teknisk støtte kan sendes på e-post til hjelp@fmfa.fylkesmannen.no
  • Alle andre spørsmål kan rettes til Fylkesmannens kontaktperson for tilskuddsordningen

Spesielt angående rapporteringen:

  • All informasjon i rapporteringsskjemaet må fylles ut.
  • Økonomirapporteringsskjema (Excel) er lagt inn i den elektroniske løsningen. Det er lagt inn veiledning i løsningen om hvordan dette gjøres.
Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
10. februar 2021 23:00
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021 23:00