Ny rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har kome med ein ny rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Den nye rettleiaren erstattar rettleiaren frå 2012. Målet med rettleiaren er å skape ei felles forståing av krava til kommunal beredskapsplikt og gjere det lettare for kommunane å følgje dei opp. Ved å utdjupe kva som meinast med det ulike forskriftene får lesarane ei oppskrift på kva som må vere på plass for oppfylle minimumskrava.