Samfunnssikkerhetskonferansen 2020: Sammen for et tryggere Norge

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, var ein av foredragshaldarane i 2016
Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, var ein av foredragshaldarane i 2016 (Foto: John Gunnar Skien / Fylkesmannen i Rogaland)

Samfunnssikkerheitsforsking, beredskap og nye trusselbilete. Det er tema for den årlege Samfunnssikkerhetskonferansen 6. januar 2020. Påmeldingsfristen er 20. desember. 

Konferansen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Program og påmelding

Påmeldingsfristen nærmar seg, så meld deg på snarast for å sikra deg plass. 

Program og påmelding

Kontaktpersonar