Fylkesmannen skiftar namn i 2021

Fylkesmann Lone M. Solheim
Fylkesmann Lone M. Solheim får ny stillingstittel frå årsskiftet (Foto: John Gunnar Skien / Fylkesmannen i Rogaland)

Regjeringa skal endra dei kjønnsspesifikke stillingstitlane til å bli kjønnsnøytrale i alle statlege verksemder. Fylkesmannen i Rogaland får nytt namn frå årsskiftet.  

— Det er på høg tid at me endra namna på stillingstitlane i staten til å bli kjønnsnøytrale. Derfor har regjeringa bestemt at statens øverste representant i fylka skal ha eit kjønnsnøytralt namn fra 1. januar 2021, seier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Når stillingstittelen "fylkesmann" blir endra, må også namnet på verksemda endrast.

Færre og færre kjønnsspesifikke stillingstitlar

Det er alt nå mange stillingstitlar i samfunnet som over tid har, både formelt og uformelt, endra namn. Rådmann har blitt til kommunedirektør i mange kommunar. Helsesøster har blitt helsesjukepleiar og kontordame har blitt sekretær.

Kom gjerne med forslag!

Det er nok mange synspunkt på kva dagens fylkesmann skal heita i framtida. Du kan komma med forslag på Kommunal- og moderniseringsdepartementet si Facebook-side.