Rapportseriar frå miljøvernavdelinga

Nedanfor finn du lenker til rapportar som er laga for eller ved Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Rogaland. Tema spenner over fleire fagfelt. Lenkene er ordna kronologisk med dei siste rapportane først.

2019

Fiskeundersøkelser 2019 Rogaland, Espen Enge

2018

Fiskeundersøkelser 2017 Rogaland, Espen Enge

2017

Forvaltningsplan Norheimsøy og Lamholmen i Finnøy, miljørapport 1-2017

2016

Forvaltningsplan Linemyra naturreservat i Time, miljørapport nr 1 - 2016
Fiskeundersøkelser 2016 Rogaland, Espen Enge

2015

Fiskeundersøkelser i Rogaland 2015 Espen Enge

2014

Kartlegging kystfuruskog i Rogaland og Hordaland 2014 rapport MU2015-23 Miljøfaglig utredning AS
Fiskeundersøkelser i Rogaland 2014
Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2011, skogtypar (rapport 1 - 2014)

2013

Fiskeundersøkelser i Rogaland 2012 (Miljønotat nr.1-2013, E . Enge)
Forvaltningsplan Øksnevadtjønn, miljørapport nr. 6 - 2013 (retta utgåve godkjent 2015)
Forvaltningsplan Smokkevatnet, Time, miljørapport nr. 1-2013

2012

Handlingsplan for åkerrikse - oppsummering 2011 (Torborg Berge)
The survival of a small brown trout population in Lysedalen (Enge et. al. in Vann)

2011

Status forsuring Rogaland 2007 (Miljørapport 1-2011, Espen Enge)
Handlingsplan mot framande skadelege artar (Miljørapport 3-2011, Randi Storhaug)
Hagerømlingar - informasjonsbrosjyre framande skadelege artar (Randi Storhaug)
Kartlegging av sjøaurebekker i Høgsfjord (Ecofact rapp. 43, Larsen & Søyland)
Supplerande kartlegging naturtypar med vekt på klokkesøte i Sokndal i 2010 (miljørapport 5-2011)
Forvaltningsplan Alvevatnet, Klepp, miljørapport nr. 2-2011

2010

Jærstrendene landskapsvernområde - Naturtypar biologisk mangfald bevaringsmål, Anders Lundberg, 2010-4 
Jærstrendene landskapsvernområde - forvaltingsplan del 1 (april 2010)
Jærstrendene landskapsvernområde - forvaltingsplan del 2 (april 2010)
Svarthalespove på Jæren - kartlegging 2010 (Kjell Mjølsnes)
Supplerande kartlegging naturtypar i Rogaland 2010, Jordal og Johnsen (miljørapport 1-2011)Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugaland (miljørapport 5-2010, Anders Lundberg)
Forvaltningsplan Søylandsvatnet, Hå, miljørapport nr 2-2010
Forvaltningsplan Harvalandvatnet, Sola, miljørapport nr. 1-2010

2009

Supplerande kartlegging naturtypar i Rogaland 2009, Gaarder, Jordal, Johnsen og Fjellstad, miljørapport 3-2010

2008

Fiskeundersøkelser i Jensavatn, Gjesdal 2008 (E.Enge)
Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2008, Jordal & Johnsen (miljørapport 1-2009)
Evaluering av Naturbase for Rogaland, John Bjarne Jordal, miljørapport 2-2008

2007

Supperande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2007, Jordal & Johnsen (miljørapport 1-2008)

2006

Bunn og tareskogundersøkelse Jærens rev - Orre (Per Kristian Austbø)
Hekkende sjøfugl i Rogaland 1978-2006 (Vegard Ankarstrand Larsen)
Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2006 (miljørapport 2007-1), John Bjarne Jordal
Forvaltningplan Migaren og Ørestø, Gjesdal

2005

Forvaltningsplan for Ragstjørna naturreservat, Gjesdal (Per Kristian Austbø)

2003

Forsuringsstaus i Rogaland 2002 (Enge & Lura)
Forvaltningsplan for Nord-Talgje naturreservat i Finnøy, 2003 

1993

Forvaltningsplan for Kvanndalen og Dyraheio LVO og Holmavassheio biotopvernområde (Tom Sørum)

1989

Utkast til verneplan for våtmark i Rogaland (Morten Gluva)