Løyve til JTP Gruppen AS i Bangarvågen

Fylkesmannen har gitt JTR Gruppen AS løyve til mudring i sjø ved eigedomen 51/480 Bangarvågen i Stavanger. Tiltaket vert utført på vegne av Skoleskipet Gann som leiger ut området til Falck Nutec for kursverksemd og dykking.

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.