Kontaktar

Nedanfor finn du navn på kontaktpersonar innan fiskeforvalting laks og sjøaure, tips om ulovleg fiske, rømt oppdrettslaks, marine artar og innlandsfisk.

EtatKontaktpersonTelefonKan kontaktast om tema
Fylkesmannen i Rogaland Stig Sandring 51568931 Fiskeforvalting - Laks og sjøaure
Statens naturoppsyn (SNO)

Sjå kontaktinfo.

Knut Henrik Dagestad

Reidar Sandal

 

95967239

90877844

Tips om ulovleg fiske
Fiskeridirektoratets beredskapstelefon  

55238337 /

91103277

Melding om rømt oppdrettslaks
Fiskeridirektoratet Region Sør Sjå kontaktinfo.   Marine artar
Rogaland fylkeskommune Knut Thorkildsen Slettebakk 51921026 Innlandsfisk