Ny skogrådgivar på plass hjå Fylkesmannen

Birgit Sundbø Hagalid
Birgit S. Hagalid gler seg til å starte hjå Fylkesmannen. Foto: Nono Dimby

Etter nesten 1 års vakanse på skogområdet er ny medarbeidar endeleg på plass. Birgit Sundbø Hagalid er tilsett som ny skogrådgivar i 100 prosent stilling på landbruksavdelinga frå 3. februar.

Birgit er utdanna ved NMBU og har bachelorgrad i plantevitenskap og skogfag, og mastergrad i skogfag frå 2017.  Ho kjem frå Stiftelsen Det norske Skogfrøverk som skogplanteforedlar med ansvar for foredlingsprogrammet på gran i sør-Noreg.

Sentrale arbeidsoppgåver på landbruksavdelinga vil vere vidareutvikling av skogressursane i fylket gjennom investeringar i ny kvalitetsskog og godt stell/skjøtsel. I tillegg vil utnytting av skogressursane med tanke på størst mogleg verdiskaping og klimanytte stå sentralt – bruk av tre i bygg og bioenergi til oppvarming.

Kontaktpersonar