Kurs og konferansar - Miljø og klima
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2020
04. mar 10 Bondelaga på Jæren, Fylkesmannen i Rogaland Fagdag for vipa – Undheim Undheim samfunnshus
10. mar 11 Prosjektet Vern vipa, Karmøy ringmerkingsgruppe og Fylkesmannen i Rogaland Kveldsmøte om vipa – Tysvær Tysvær rådhus
31. mar - 01. apr 14 Fylkesmannen i Rogaland/Vestlandsrådet Koordineringsmøte om marin forsøpling Clarion Hotel Energy/Statens Hus
april 2020
02. apr 14 Klimanettverket Jæren og Fylkesmannen i Rogaland Klimarisiko. Halvdagsseminar for administrasjon og folkevalde i kommunane. Skatteetaten, Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger
juni 2020
03. jun 23 Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland Oppvekstkonferansen 2020 - " Laget rundt barnet" Clarion Energy
Kurs og konferansar - Miljø og klima
Dato Arrangement
04. mar Fagdag for vipa – Undheim
10. mar Kveldsmøte om vipa – Tysvær
31. mar - 01. apr Koordineringsmøte om marin forsøpling
02. apr Klimarisiko. Halvdagsseminar for administrasjon og folkevalde i kommunane.
03. jun Oppvekstkonferansen 2020 - " Laget rundt barnet"