Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2020
28. jan 5 Fylkesmannen i Rogaland Fagsamling for avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav. Clarion Hotel Stavanger
februar 2020
12. feb 7 Fylkesmannen i Rogaland og Korus Vest Stavanger Teieplikt og opplysingsplikt - betre tverrfagleg samarbeid Scandic Stavanger Forus
18. feb - 19. feb 8 Fylkesmannen i Rogaland Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14
mars 2020
12. mar 11 Fylkesmannen i Rogaland og USHT Rogaland Utviklingskonferansen 2020 Radison Blu Atlantic Hotel, Stavanger
april 2020
16. apr 16 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
23. apr - 24. apr 17 Fylkesmannen i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Royal Stavanger
Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
28. jan Fagsamling for avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav.
12. feb Teieplikt og opplysingsplikt - betre tverrfagleg samarbeid
18. feb - 19. feb Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora
12. mar Utviklingskonferansen 2020
16. apr Nettverkssamling- økonomisk rådgjeving
23. apr - 24. apr Kurs i offentleg helsearbeid