Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2020
23. sep 39 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for ACT, FACT og andre typer oppsøkende samhandlingsteam Teams
oktober 2020
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger
Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
23. sep Nettverkssamling for ACT, FACT og andre typer oppsøkende samhandlingsteam
15. okt - 16. okt Kurs i offentleg helsearbeid